"Evet, mu’cizât-ı enbiyayı zikretmesiyle, fen ve san’at-ı beşeriyenin nihâyet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihâyet hedeflerini tayin ediyor..." İzah eder misiniz, mucizeler bilimsel olarak gerçekleşebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kişiye ilaç verip ağrılarını dindirmek normal sayılırken; bir işaret ya da nazar ile o kimsenin ağrılarını dindirmek peygamber ise mu’cize, evliya ise keramet olur.

Hz. Musa’nın (as) asâsını taşa vurması ile suyun çıkması mu’cize iken, bu fiili alet ve edevatlar ile yapmak sıradan bir durumdur.

Mu’cizeler Allah’ın resullerini teyit eden birer alamettirler. Bu alametler ancak peygamberlere hastır. Bu ciheti ile mu’cizelerin taklidi kabil değildir.

Lakin alet ve edevatlar ile mu’cizelerin benzerlerine ulaşmak imkân dâhilindedir. Hazret-i Musa’nın (as) asâsı yerine, santrifüj aleti kullanılarak su çıkarılabilir. Bu, mu’cizeye ulaşmak mânâsına gelmez.

Hazret-i İsa (as) mübarek eli ile körü iyi ederken, şimdi lazer ve tıbbî aletler ile aynı neticeye ulaşılabilir.

Mu’cizeler hem ulaşılması mümkün olmayan fevkalade hallerdir, hem de insanlara ilham ve numune olan birer misaldirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...