"Evet, mucizât-ı enbiyayı zikretmesiyle, fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor..." İzah eder misiniz, mucizeler bilimsel olarak gerçekleşebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kişiye ilaç verip ağrılarını dindirmek normal sayılırken; bir işaret ya da nazar ile o kimsenin ağrılarını dindirmek peygamber ise mucize, evliya ise keramet olur.

Hz. Musa’nın (as) asasını taşa vurması ile suyun çıkması mucize iken, bu fiili alet ve edevatlar ile yapmak sıradan bir durumdur.

Mucizeler Allah’ın resullerini teyit eden birer alamettirler. Bu alametler ancak peygamberlere hastır. Bu ciheti ile mu’cizelerin taklidi kabil değildir.

Lakin alet ve edevatlar ile mucizelerin benzerlerine ulaşmak imkân dâhilindedir. Hazret-i Musa’nın (as) asası yerine, santrifüj aleti kullanılarak su çıkarılabilir. Bu, mucizeye ulaşmak manasına gelmez.

Hazret-i İsa (as) mübarek eli ile körü iyi ederken, şimdi lazer ve tıbbi aletler ile aynı neticeye ulaşılabilir.

Mucizeler hem ulaşılması mümkün olmayan fevkalade hallerdir, hem de insanlara ilham ve numune olan birer misaldirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...