"Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur." İzah eder misiniz, hayatî neticeler neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Musibet anında çekilen sıkıntı ve kederlerin hayati neticeleri; hem günahları siler insanı manen arındırır, hem sevapları çoğaltır, hem insanın terakki ve olgunlaşmasını sağlar, hem cennet gibi ebedi bir nimeti kazandırmaya vesile olur, hem de İlahi rızanın kazanılmasına vesile olur.

Musibete bu açıdan bakıldığında çok uzun, hayati ve hayırlı neticeleri olan bir olgu olduğu anlaşılıyor. Ehli dünya ise musibete düşman nazarı ile baktığı için, bitmek bilmeyen bir acı kaynağı olarak görüyor. Oysa musibetin içyüzü hayır ve güzelliklerle bezenmiş ve sonsuz hayırlı sonuçları olan İlahi bir hediye gibidir.

“Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin.”(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Birinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...