"Evet, nasıl ki ism-i Hakem ve Hakîmin cilve-i âzamı ile, âzamî derecede risalet-i Ahmediyeyi iktiza ediyor; öyle de, Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün'im, Kerîm, Cemîl..." Burada Allah'ın isimlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın Şafi ismi kendi mana ve hükmünü gösterip icra etmek için nasıl hastalığı iktiza ediyor ise, Hakem ve Hakim isimleri de insanlar içinde hakkın tespit ve tesisi için peygamberlik müesseseni iktiza ediyor. Zira nübüvvet olmasa hak ve hakikatler insanlar içinde kendiliğinden tesis olamaz. Herkese göre ayrı bir hakikat anlayışı ortaya konulur. Hangisinin hak hangisinin batıl olduğu bilinemez olur.

Rahman ve Rahim ismi sonsuz şefkat manasına geldiği için, bunu gereğini dünyada icra etmek ister. Peygamberlik müessesi, şefkatin en güzel ve en mühim bir vasıtasıdır. İlâhî rahmete mazhar olmanın en büyük vesilesidir. Nasıl adaletin tesisi için adliye sarayları lazım ise, insanlar arasında şefkat ve adaletin tesis edilmesi için de peygamberlik müessesesi lazımdır. Zira insanlar nakıs fikri ile adaleti kendi başlarına tesis edemiyorlar. Bunun için Allah’ın hükmüne ihtiyaç vardır ki bu da peygamberler vasıtası ile insanlar arasında tesis ediliyor.

Hulasa; Allah’ın her bir ismi kendi mana ve hükmü gereği peygamberlik kurumunun varlığını iktiza ediyor. Bunun içindir ki, Allah, insanların içinden yüz yirmi dört bin peygamber seçmiş ve onları bütün insanlık âlemine rehber kılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...