"Evet, nasıl ki o zât (a.s.m.) hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiret aleminin inşa edilmesinde en önemli sebeplerden birisi de; iman ve ibadettir. Yani insanların, Allah’a iman edip ibadet etmesi, ebedi saadetin yaratılmasında, ciddi ve önemli bir gerekçedir.

İnsanları iman ve ibadete sevk etmekte en büyük saik ve rehber; Allah Resulü (asm)'dır. Bu sebepten dolayı, Allah Resulü (asm) dolaylı olarak ebedi saadetin hasıl olmasında önemli, ciddi bir unsur ve gerekçedir.

Allah Resulü (asm); ebedi saadetin gerekçesi olduktan sonra, bu gerekçenin asıl unsuru olan iman ve ibadette de en güzel ve en mükemmel bir kul ve mümin olması ciheti ile ebedi saadete kavuşmakta önemli bir sebep oluyor.

Gerekçe ile kavuşmak farklı şeylerdir. Gerekçe; bir şeyi varlık sahasına çıkmaya zorlayan sebeptir. Vüsul ise; bu gerekçenin tahakkuk etmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...