"Evet nasılki hüsün elbette bir âşık ister, taam ise aç olana verilir. Öyle ise, şu nihâyetsiz hüsn-ü san’at içinde gıda-i ervah ve kut-u kulûb; elbette melâike ve ruhanîlere bakar." Gıda-yı ervah ve kut-u kulûb ne demektir, meleklerle münasebeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada insanın hem ruhunun hem de bedeninin farklı ihtiyaçları olduğu ve her ikisinin de kendilerine uygun gıdalarla beslenmesi gerektiği nazara veriliyor.

Üstad Hazretleri namaz hakkında “...hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin hava-yı nesimini cezb ve celbeden namaz...”(1) ifadelerini kullanıyor.

Demek ki, marifet, ibadet, tesbih, zikir tefekkür ruhumuzun gıdaları olduğu gibi, meleklerin de aslî gıdalarıdır. Onlar nurânî varlıklar olduğundan, gıdaları da manevî olacaktır. Bizim bir meyveyi yemekten aldığımız lezzetin çok fazlasını, melekler o meyveyi tefekkür etmekten alıyorlar. Biz de bir meyveyi tefekkür ederek yediğimizde, meleklerle o noktada birleşmiş oluyoruz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...