"Evet nasılki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm (Et-Tahiyat) kelimesiyle, bütün zîhayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de: Tahiyyatın hülâsası olan (El-Mübarekât)..." İzahı, Üstad buradaki manaları hadislerden mi çıkarmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Tahiyyât, Hz. Muhammed (asm)'in Miraç Gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Allah ile onun arasındaki mesâfe, iki yay kadar yahut daha az kalınca (Necm, 53/9), Allah'a selâmlarını şöyle arzetti:

(Et-Tahiyyatu li’llahi ve’s-Salevâtu vet’-Tayyibâtu.)

"Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah'a mahsustur."

Yüce Allah bu duaya şöyle mukâbele etti:

(Es-Selâmu aleyke eyyuhe’n-Nebiyyi ve rahmetullahi ve berakâtuh)

"Ey Nebî! Selâm da, Allah’ın rahmet ve tüm bereketleri de senin üzerine olsun!"

Hz. Muhammed (asm) şöylece yeniden söz aldı:

(Es-Selamu aleynâ ve alâ ibâdillahi’s-sâlihîn)

"Selâm bizlerin ve güzel davranışlarda bulunan Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun!"(1)

Yukarıda yazılan Tahiyyât, Hanefî mezhebine göre okunan şeklidir. Diğer mezhep âlimlerinin çoğu da Tahiyyâtın bu şeklini benimsemişlerdir. Bu, İbn Mes'ud'un Hz. Muhammed (asm)'den naklettiği tahiyyâttır.

Tahiyyatın her bir kelimesindeki külli manalar zaten kelime içinde dürülü olarak var. Üstad Hazretleri sadece bu dürülü manaları açıyor. Yoksa Üstad Hazretleri olmayan manaları hariçten bu kelimelerin içine zerk ediyor değil.

Her bir ayet ya da hadisin birçok mana şubeleri vardır. Bir kelimenin açık bir manası olduğu gibi zımni, işari ve gereklilik esasına dayalı manaları da vardır ki bunların birçok dal ve budakları bulunur. İslam alimleri bu işari ve remzi manaları ilmi bir titizlik ile tespit edip ilan ederler.

(1) bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1972, I /106.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Taşlar nebatlar hayvantan insan cinler Melek'ler Tahiyyatın dört kelimesinden hangi kısımlarında takdim edilmiş

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Canlılar tahiyyat ile cansızlar mübarekat ile cinler, insanlar ve melekler ise ibâdillahi’s-sâlihîn kelimesi ile takdim ediliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...