"Evet, nev-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtrî gibi meşgul olması; ve sâir zîhayatın, belki cemâdâtın dahi fıtrî hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması..." Birçok insan ve taifesi ibadetsiz bir ömür sürüyor; burada çelişki yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetler iradi ve gayri iradi olmak üzere iki kısımdır. İradi olan ibadetler insanın kendi şuur ve iradesine bakıyor, irade etmedikçe ibadet olmaz. Ama bir de insanın iradesinde olmayan fıtri ve tabi bir ibadeti var.

İnsanın mahiyetinde bulunan bütün aza ve cihazlar cemaati, insan irade etmese de, fıtri bir şekilde ibadet tavrı içindedirler. Kainatta ne var ne yok her şey Allah’ı tesbih edip ona bir şekilde ibadet ediyor.

Bir diğeri ise, tesbih ve ibadette irade ve şuur sahipleri bilerek ve irade ederek tesbih ve ibadette bulunuyorlar. İrade ve şuur sahibi olmayan diğer mahlukat ise vazife ve fıtrat itibari ile tesbih ve ibadet yapıyorlar. İradesiz ve şuursuz olan bu mahlukat, hal dili ve vazife noktasından fıtri olarak tesbih ve ibadette bulunuyorlar. Onlar hal ve vazife noktasından ne yaptıklarını bilmeseler de Allah’ın sonsuz ilmi onlar adına biliyor. Allah’ın bu bilmesi tesbih ve ibadet noktasından yeterlidir.

Bir vazife ya da ibadetin husulü, yani gerçekleşmesi huzura, şuur ve niyete bağlı değildir. Nitekim kainatta her bir atom parçacığı mükemmel vazife ve ibadet yapmasına karşın, bu atomda zerre kadar bir huzur ve şuur yoktur, yani ne yaptığından habersizdir. Demek bir şeyin hasıl olması huzura bağlı değildir.

Saat vakti bildirmek noktasında husul içindedir, ama ne yaptığını bilmediği için huzur içinde değildir. İradesiz ve şuursuz mahlukatta huzur yerine husul hakim, şuur ve irade sahiplerinde de huzur hakim olmaktadır ve olmalıdır. Yani tesbih ve ibadetlerimizi kime ve nasıl yaptığımızdan haberdar olmalıyız. Ne kadar huzur varsa o kadar kalite vardır demektir.

Dünya üstünde yaşayan insanların ekseriyeti huzur ve şuur ile ibadet yapmasalar da, husul tarzı fıtri bir ibadeti yapıyorlar. Ebu Cehil ne kadar inkar da etse, onun vücudunda çalışan her bir hücre ve aza fıtri ibadeti terk etmez. Zaten Üstad Hazretlerinin ifadesi fıtri ibadet şeklindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...