Block title
Block content

"Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun-u ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesâlih ve semeratı ve inkılâbât-ı ahvâlin katmer ve düğümleri içinde saklanmaz hikem ve fevaidi göstermekle, Sâniin kast ve hikmetine kat’î..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatta mükemmel bir sistem ve düzenin olduğuna fen ilimleri şahitlik edip ispat ediyorlar. Mükemmel bir sistem ve düzen de mükemmel bir sistem ve düzen kurucusunu ve onun ilim ve iradesini ispat eder.

Kâinatta mükemmel bir sistemin var olduğunu eşyaya takılan hikmet ve faydalar gösteriyor. Evet, karaciğerin dört yüz fayda ve vazifesi, göz, kulak, burun, ağız, dil gibi azaların sayısız hikmet ve güzellikleri hep kâinattaki o muazzam düzenin ve o düzeni kuran Zat'ın varlığına işaret ediyor.

İnsanlığın ortak aklı ile oluşan fen ilimlerinin konusu, eşyanın hikmet ve faydalarını sayıp dökmektir. Tıp, fizik, kimya, biyoloji, astroloji gibi ilimler hep eşyanın ve kâinattaki düzenin işlevselliğini konu ediniyor ve bu işlevlerin açığa çıkmasına çabalıyorlar.

Eşyada var olan fayda ve hikmet ispat edildikten sonra, bu fayda ve hikmetleri tesadüfe ya da kör ve sağır olan tabiata havale etmek imkansız bir hale gelir. Çünkü herbir hikmet ve fayda ilim, irade ve kudret ile olabilir. Kendiliğinden hikmetin olması mümkün değildir. Fiil nasıl failini gösterip ispat ediyor ise, hikmet ve faydalar da Hakim ve Âlim bir Sanatkâr'a işaret edip ispat eder.

İnsana gözü takan, görmeyi ve görme için gerekli olan şeyleri bilen birisidir; kendisi görmeyen birisinin bir başkasına göz takması kabil değildir. Demek kendisi görüyor ve görmeyi biliyor ki insana gözü takıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...