Block title
Block content

"Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet: Kimsenin inkâr edemeyeceği kadar açık delil; nişan, alamet ve işaret demektir.

Tekvin ise: Var etmek ve yaratmak manasındadır.  “Tekvinî” denilince, yaratmaya ait ve varlığa müteallik manası anlaşılır.

"Kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniye" ile kastedilen ise, varlık sahibi her bir mahluktur. Bir sinekten tutun, güneşlere ve galaksilere kadar her bir mevcud, kudret kalemiyle yazılmış tekvinî bir ayettir.

Her bir varlığa “âyet” denmesinin sebebi ise: Eşyanın Cenab-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine apaçık bir delil olması ve her bir mahlukun Cenab-ı Mevla’ya işaret etmesinden dolayıdır.

Demek, her bir mahluk, Allah’ın kudret kalemiyle yazılmış, yani Onun kudretiyle vücud bulmuş tekvinî bir ayettir.

Evet, şu kâinat bir kitap... Zamanlar ise bu kitabın yaprakları... Yaratılan her bir mahluk da bu kitabın bir ayetidir.

İşte Kur’an ayetleri, kudret kalemiyle yazılan ve her biri tekvinî bir âyet olan mahlukları cin ve inse ders verir. Denizlerden, dağlardan, ağaçlardan, bulutlardan ve daha birçok eşyadan bahseder ve bu eşyaların manalarını talim eder.

Üstadımız Hazretlerinin âlemdeki eşyanın hikmetine dair yaptığı bütün dersler, Kur’an’ın bu derslerinden mülhemdir. Dileyen Yedinci Şua'yı mütalaa ederek, Kur’an’ın âyât-ı tekviniye dair yaptığı dersi fehmedebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...