“Evet, o zat, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülâkat ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor.” cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelam, konuşma demektir. Allah'ın sübutî sıfatlarındandır. Allah, Kelam sıfatı ile peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını kullarına bildirir. Ancak konuşmasının mahiyeti bilinemez.

Bu hususta birçok âyet vardır. Bazılarını takdim edelim:

"Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb'i onunla konuşunca... " (A'raf, 7/143),

"De ki: Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." (Kehf, 18/109)

"Ve eğer ortak koşanlardan biri güvence dileyip yanına gelmek isterse, onu yanına al ki, Allah'ın sözünü işitsin... " (Tevbe, 9/6) ve

"Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşacak ve ne de onları temizleyecektir." (Bakara, 2/ 174)

"Allah onlarla asla konuşmaz" ayeti inkârcılar hakkındadır. Cenâb-ı Hak bunu tehdid makamında zikrettiği için, bunun onlara bir ceza yerine geçtiği anlaşılır. Buna göre inananlara bir mükâfat olarak Allah'ın onlarla konuşacağı anlaşılmaktadır.

Hayat sıfatı ile muttasıf olan Allah bütün noksanlıklardan ve kusurlardan mukaddes ve münezzehtir. Tebliğ sıfatı ile muttasıf olan bütün peygamberler Allah'ın kelâmını, insanlara aktarmış, O'nun emir ve yasaklarını bildirmişlerdir.

Peygamberlerin elçilik vazifesi de ancak Allah'ın Kelam sıfatı ile mümkündür. Allah'ın Kelam sıfatı yani konuşma vasfı olmasaydı peygamberlerden de söz edilemezdi. Peygamberlerin varlığı ve yaptıkları tebliğler Allah’ın Kelam sıfatının da bir delilidir.

Allah, peygamberlerle konuşur. Ancak bu konuşma iki insanın karşılıklı konuşmalarına benzemez. Nitekim bir ayette mealen şöyle buyurulur:

"Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle (ilham yoluyla, kulunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak) yahut perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder." (Şûrâ, 42/51)

Allah'ın "perde arkasından" konuşması, Hz. Musa (a.s) ile olduğu gibi bir ağaç ya da benzeri bir eşya vasıtası ile konuşmasıdır. Bir elçi göndermesi de kelâmını Hz. Cebrail vasıtasıyla vahyetmesidir.

İşte Allah'ın konuşması manasında Kur’ân-ı Kerim için "Kelamullah" ve "Kelam-ı Kadim" ifadeleri kullanılır.

Allah'ın mütekellim (konuşan) ve Kur’ân 'ın da Allah'ın kelamı olduğunda bütün hak mezhepler aynı görüştedirler.

Buna göre Allah cennette ehl-i cennet ile konuşacaktır. Allah’ın diğer sıfatları gibi bu sıfatı da sonsuzdur, küllîdir, mutlaktır. Beyni, konuşma merkezini, ağzı, dili yaratan ve insanı böylece konuşturan Allah, meleklerini bunların hiçbiri olmaksızın konuşturur. Keza, insana da rüya âleminde, bu aletlere ihtiyaç olmaksızın konuşma imkânı verir. O halde, kendi konuşmasını ölçü tutarak Allah’ın Kelam sıfatını anlamaya kalkışan bir insanın hata etmesi, istikametten sapması kaçınılmazdır. Allah’ın Zât’ı, mahlûkatın zatlarına benzemediği gibi Kelam sıfatı da onların konuşmaları cinsinden değildir.

Allah'ın diğer sıfatları gibi Kelam sıfatı da cennette devam edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

aynurkus
Hz. Süheyb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennetlikler cennete girince Allah Teâla Hazretleri: "Bir şey daha istiyorsanız söyleyin, onu da ilaveten vereyim!" buyurur. Cennetlikler: "Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı (daha ne isteyeceğiz?)" derler. Derken perde açılır. Onlara, yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir." Süheyb der ki: "Resûlullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): "İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardır" (Yunus 26). Müslim, İmam 297, (181); Tirmizi, Cennet 16, (2555).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...