Block title
Block content

"Evet Rububiyet istiyor, Uluhiyyet muktaziy-i Hikmet tensib ediyor, İnayet müstelzimdir belagat der ahsen, ona eder istinad Sırr-ı nizam-ı cihan." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet Rububiyet istiyor, Uluhiyyet muktaziy-i Hikmet tensib ediyor, İnayet müstelzimdir belagat der ahsen, ona eder istinad Sırr-ı nizam-ı cihan."(1) 

Allah’ın insanlarla konuşmasını rububiyeti istiyor. Çünkü terbiye ve tedbir direktiflerle olur, direktif ise ancak konuşma ve diyalog ile mümkündür.

Hem Allah’ın insanlarla konuşmasını uluhiyette isteyip gerekli görüyor. Çünkü mutlak isim ve sıfatlara sahip olan Allah’a insanların ubudiyet ile karşılık vermesi gerekir. Ubudiyetin nasıl olacağını ise Allah’ın belirlemesi gerekir ki, bu da konuşma ile mümkündür. Bu hikmetten dolayı Allah kulları ile konuşur.

Hem Allah’ın sonsuz inayet ve ikram etme vasfı da insanlarla konuşmayı gerekli görüyor. Çünkü inayetlerin en tatlısı, ikramların en şahanesi tenezzül edip konuşmaktır.

Allah'ın, inayeti ile bütün kainatı güzel ve ahsen kılmışken, insanlar açısından en güzel bir  inayet olan konuşmasını esirgemesi düşünülemez.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Lemeat, s.617.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...