"Evet, seni yaratan, bütün nev-i insanı yaratan Zat olduğunu, bilbedâhe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür." ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, seni yaratan, bütün nev-i insanı yaratan Zat olduğunu, bilbedâhe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla ecza-yı kâinat onun efradı hükmüne ve kâinat ise nev'i hükmüne geçer; sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi, her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hâtem-i samediyeti göstererek, şirk ve iştiraki her cihetle tard eder."(1)

İnsanın mahiyetinde ki tasarruf eden Zat, birdir, başka ellerin ve mutasarrıfların müdahale etmesi mümkün değildir. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür, yani insanın mahiyetinde bir birlik var ve bir Zatın tasarrufu hükmediyor, ikinci bir tasarrufu, ikinci bir ustayı kabul etmiyor, demektir.

Mesela, bir çiçeğin hayatını kim icat ediyor ise bütün kainatın mucidi de aynı Zattır. Zira çiçeğin hayatının teşekkül edebilmesi için bütün kainat çarklarının ve sebeplerinin işlemesi ve çalışması gerekiyor. Bu çarklardan ve sebeplerden birisi olmasa, çiçekte hayat teşekkül etmez.

Mesela güneş olmasa, çiçekte hayat olmaz; su olmasa, çiçekte hayat yine olmaz; hava olmasa, yine olmaz; kainatta nizam olmasa çiçekte hayat yine olmaz vs bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Demek çiçeğin mahiyetinde muazzam bir birlik manası hükmediyor, başka kısımlara, yani başka ellere bölünmesi asla mümkün ve kabil değildir.

Aynı şekilde insanın mahiyeti de çiçeğin durumundan farksızdır. Yani insanın mahiyetini icat edebilecek Zat, kainatın mucidi olmak gerekiyor. Zira insan mahiyeti şu kainatın küçültülmüş bir modeli, bir prototipidir. Kainata sahip olmak ile bu mahiyete sahip olmak arasında hiçbir fark yoktur. Kainat vahidiyet, yani küllideki tevhid iken insan mahiyeti ise ehadiyettir; yani cüzideki tevhittir; inkısamı yani, şerikleri kabil değildir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...