"Evet, Sultan-ı Ezelînin memurları vardır, ama icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellâllıktır ki, kudretin icraatını ilân ediyorlar. Veya o memurlar, nâzır müşahitlerdir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada kastedilen memurlar, kainattaki sebepler ve bu sebeplere nezaret eden meleklerdir. Kainattaki hiçbir sebep ve bu sebebe vekalet ve nezaret eden melek, Allah’ın yaratmasına ve Rububiyetine ortak ve şerik değildir. Bu sebepler ve melekler, sadece Allah’ın sanat ve eserlerini ilan eden ve bu sanatlarda tecelli eden isim ve sıfatları seyredip okuyan müşahitler ve gözlemcilerdirler.

Sebepler, Allah’ın sanatlarını mazhariyet noktasında ilan ederken, bu sebeplere vekalet eden melekler de bu sanatları okuyup dellallık ediyorlar. Yani o sebep üstünde tezahür eden isim ve sıfatları gözlemleyip o sebeplerin fıtri bir şekilde yaptığı tesbih ve zikirleri şuurlu bir şekilde Allah’a takdim ediyorlar. Nazır müşahitler tabiri bu manaya işaret ediyor.

İnsanların hükümetinde memurlar acizlikten dolayı vardır; ama Allah’ın kainattaki tedbir ve idaresinde memur olan sebep ve melekler, sadece bir müşahit yani gözlemci ve sadece bir perde olmak için vardırlar. Yoksa -haşa- Allah’ın tedbir ve terbiyesinde asla söz sahibi değildirler.

- Meleklerin insanlara yardım ettiği, koruduğu, yağmuru indirdiği vs deniliyor. Bunu nasıl anlamak gerekir?

Yaratma konusunda bütün mahlukat eşittir. Yani hiçbir mahluk, hiçbir fani yaratma vasfına sahip değildir. Yegane yaratıcı Allah’tır ve bu hususta istisna yapmak küfür ve şirk olur.

Bir insanın yardım etmesinden ne anlıyorsak, meleklerin yardım etmesi de aynıdır. Mesela, bir çukura düştük, birisinden bizi çıkarması için yardım istedik, adam da geldi elimizden tutup çekerek bizi çukurdan çıkardı.

Bu adam yürüyerek geldi, kolunu uzattı, sonra var gücü ile bizi çekti; şimdi bu adamın yapmış olduğu bütün bu fiil ve eylemler de yaratma rolü var mı, elbette yok. O sadece seçim yaptı seçimden sonraki süreçleri yani yürüme, kol uzatma çekme gibi fiilleri yaratan Allah’tır.

İnsan bu seçiminden dolayı sevaba girdi, ama asıl kurtarma eylemini yaratan ve gerçekleştiren Allah’tır. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse, meleklerde vazifeli olduğu fiil ve işlerin yaratıcısı değildirler.

Yani meleklerin yağmuru indirmesi kendi gücü ve yaratması ile değil, insanda olduğu gibi ilahi irade ve kudretle oluyor. Melekler sadece o işi istiyor, seçiyor ve tefekkür ediyorlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...