"Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var." Burayı nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlının yıkılması ve bununla beraber hilafetin kalkması ile Kur'an-ı Kerim’in etrafında zırh olan kurum ve kuruluşlar, tamamı ile kalkınca İslam toplumlarında materyalist ve dinsiz felsefe dehşetli bir şekilde yayılmaya başladı. Çok Müslümanlar bu dinsizlik akımından dolayı imanını kaybetti. Bu sebepten dolayı Said Nursi Hazretleri bütün gayret ve mesaisini imani konulara teksif ederek, bütün Müslümanların imanının kurtulmasına vesile olacak bir yol açmıştır. Bu yolun zıddı ve mukabili ise ancak ve ancak dinsizlik ve inkarcılık hareketidir. Zira Risale-i Nur meslek olarak sadece iman üzerine hareket etmiştir, bunun dışında dünya ve dünya hareketlerine ait bir hesabı olmadığı için, katıksız olarak iman ve İslam namına gidiyor.

Bu sebepten dolayı, bu iman hareketine muhalif olmak zımni olarak imana muhalif olmakla eşdeğerdir. Üstat bu manaya işaret için,

“Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.”(1)

ibaresini kullanıyor.

Yanlış anlaşılmasın, bu ibareler, "Risale-i Nur mesleğini kabul etmeyen -haşa- dinsiz ya da kafir olur." anlamında kullanılmıyor. Sadece iman ve inkar cephesi savaşırken, iman cephesi terk edilir ise diğer cephenin yükü hafifleyeceği için dolaylı olarak karşı cepheye bir yardım sağlamış anlamında kullanılıyor. Bu yüzden ehli iman dikkatli hareket etmek durumundadır, diye ihtarda bulunuyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...