"Evet, zarurat ve incizab ve temayül ve tecarüb ve tecavüb ve tevatür, o katarat ve lemeatı musafaha ettirerek, ortalarındaki mesafeyi tayyedip bir havz-ı âb-ı hayatı ve dünyayı ışıklandıracak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zarurat ve incizab ve temayül ve tecarüb ve tecavüb ve tevatür, o katarat ve lemeatı musafaha ettirerek, ortalarındaki mesafeyi tayyedip bir havz-ı âb-ı hayatı ve dünyayı ışıklandıracak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir. Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir.(HAŞİYE)"

"HAŞİYE: Acele etme, yani şifre gibi işârâtı var."(1)

Zarurat: Bir şeyin ihtiyaçtan öte, zaruret haline gelmesi, o şeyin vuku bulmasının yakın olduğuna işaret eder. Müslümanların birlik olup kuvvet kazanması, zaruretin de ötesine geçmiştir. İnşallah bu zaruret Müslüman dünyanın birliğine ve kuvvetine kuvvetli bir saik ve dinamiktir.

İncizab ve Temayül: Müslümanların birbirlerine olan yatkınlığı, yakınlığı ve uyumu, onların birleşmesinde ayrı bir saik ve dinamiktir. Evet, iki yabancı ve uyumsuz unsurun birleşip kuvvet kesp etmesi kabil değildir. Lakin birbirine akacak kadar uyuma müheyya olan toplumların birleşmesi ve kuvvet kesp etmesi daha ehven, daha kolaydır. Müslümanları birbirine çeken o kadar çok bağ ve rabıtalar var ki, adeta aşk derecesinde inzicab vardır.

Tecarüb: Birinci Dünya Harbi ve onun arkasından gelen istila ve zulümler, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği hususunda müthiş bir tecrübe olmuş ve halen de olmaktadır.

Tecavüb: Müslümanların birbiri ile olan ortak dilleri ve bu dillerin iyi bir cevaplaşma ve diyalog vesilesi olmasıdır. Bu ortak dil, iman ve ibadettir ki, günde beş vakit namaz ile bütün Müslümanlar ortak bir platformda, ortak bir dil ile niyaz ediyorlar, aynı yöne yöneliyorlar. Oruçta aç kalarak, fakir ve zayıf Müslümanların halini anlıyorlar vs. Bu da birlik ve beraberliğin önemli bir dinamiği ve saikidir.

Tevatür: Kur’an ve hadislerin bizi tek vücut olmaya teşvik etmesi ve buna hayati bir önem atfetmesidir. Evet, birlik ve beraberliğimize teşvik ve vurgu yapan yüzlerce ayet ve rivayet vardır ki, bunların hepsi mütevatir derecesindedir.

Bütün bu kelimeler ve içindeki müjdeli dinamikler inşallah Müslümanları, emarelerini gördüğümüz üzere, en yakın zamanda birliğe ve kuvvete ulaştıracaktır.

"Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir. Acele etme, yani şifre gibi işârâtı var."

Din mükemmelliğin güzelliğidir. Yani insandaki çekirdek halinde bulunan mükemmel sıfatlar ancak din ile hayat bulup güzelleşebilir. Din insanın hem dünyada hem de ahiret aleminde saadetini gösteren bir ışıktır. İnsandaki hissiyat ve duygular ancak din ile yükseklik ve ulviyet kazanır. İnsanın vicdan aynasını ancak din selamete çıkarır.

Buradaki şifreden kastedilen şey, bu cümle içindeki remizler ve işari manalardır. Yani dinin insan hayatındaki önemine işaret eden remizler demektir. Mesela mükemmelliğin güzelliği ancak din ile tebarüz eder, bir şifreli işaret gibidir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Taha Yasin
S.a. Buradaki şifreli işaretler acaba o zamandaki meşrutiyet perverlere işaret etmiyor mu? Mesela Namık Kemal, Ziya paşa, Cemal paşa, Ali Ulvi paşa gibi... Çünkü diğer şifreli işaretler ya bir şahsa veya guruba(nakşibendi gibi) veya ülkeye bakıyor. Buradaki cevapta şifreli bir işaret görünmüyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...