"Evet, zeminde ezdad içtima etmiş, eşrar ahyara karışmış, içlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilâfat ve ıztırabat düşmüş. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış." bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah dünyayı imtihana münasip bir şekilde yaratmıştır. İmtihanın muktezası olarak iman- küfür, hayır- şer, iyi- kötü, elem-sevinç, darlık- bolluk hep iç içedir. Şâyet her şey mükemmel olsa ve şerler olmasaydı o zaman imtihan diye bir şey olmazdı.

"Ebû Cehil gibi kömür ruhlu, Ebû Bekir-i Sıddîk gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, sırr-ı teklif zâyi olacaktı." (19.Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...