Evlendikten sonra, evimde dersane havasını tutturamadım, eşimle birlikte cemaatle namaz kılamıyoruz, mütalaa yapamıyoruz, nasıl davranmam gerekiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şer'an koca, karıya küfüv olmalı, yani, birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktasındadır."

"Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur."

"Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp 'Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim.' diye takvâya girer."

"Veyl o erkeğe ki, saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer."

"Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî kocasını taklit etmez, o mübarek ebedî arkadaşını kaybeder."

"Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarıda ifade ettiği gibi, karı koca hayırda ve takvada birbirlerini taklit edip, örnek alması gerekir. Yoksa Allah muhafaza, günah ve sefahatte birbirlerini örnek alırlarsa, durum çok vahim olur.

Şayet eşlerden birisi müttaki, diğeri sefahat ehli ise, müttaki olan eş, eşine yumuşak ve güzel bir yolla, ikaz ve ihtarlarda bulunmalıdır. Ya da kendi yaşayışı ile ona örnek olmalıdır. Baskı ve kaba kuvvet ile bir yere varmak mümkün değildir. Baskıyı manen hissettirmek daha uygun bir yoldur. Bu da ancak fiili olarak örnek olmakla mümkündür.

Eşimiz farzları yapıyor da, azimet noktasında eşlik edemiyor ise, bunda fazla ısrar etmenin bir manası yoktur. Azimet; ancak fiil ve davranış ile karşı tarafa empoze edilebilir. Sözlü ve baskı tarzı tebliğ, bu sahada pek tesirli olmaz. En tesirli yol; hâl dili ile anlatmaktır.

Bizim bu tarz ifadelerimiz aile geçimini de göz önüne almamızdandır. Yoksa söz ile tebliğin önemsiz olduğunu vurgulamak için değildir. Bazen olur ki bir söz aile hayatını yıkar, bazen de bir davranış insanı ıslah edebilir. Bu yüzden nerde nasıl hareket edeceğimizi iyi tespit etmeliyiz. Zamanla, taşlar yerine oturup eşler daha uyumlu hale gelebiliyor...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...