"Evliyadan, ziyade nuraniyet kesb eden ve abdal denilen bir kısmı, bir anda bir çok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zât, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş." cümlesini izah edip, abdallar hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennette tam nuraniyet hakim olacağı için, bir insan bir anda binlerce işi görebilecek ve binlerce lezzeti aynı anda tadabilecektir.

Madde, varlık mertebeleri içinde en ağır ve kayıtlara maruz varlıktır. Bu yüzden, maddî kayıtlara mahkûm olan bir şeyle, bu kayıtlardan azade olan şey arasında çok farklar olabiliyor.

Meselâ, ruh latif, nuranî ve maddî kayıtlardan azade olduğu için, bir anda milyonlarca işi tedbir edip idare edebiliyor. Bedenin her bir hücresi ve azası ile aynı anda münasebet kurabiliyor.

Yine, latif olan bir ışık veya röntgen şuaı, zahmetsiz ve engelsiz, cisimden geçer ve alta nüfuz eder.

İşte evliyalardan olan abdallar da, bu maddî kayıtlardan kurtuldukları, ruhları bedenlerine galip geldiği için, ruhanî bir mahiyet kazanıyor ve birçok hârika şeylere mazhar olabiliyorlar. Aynı anda birçok yerlerde bulunup, birçok iş görebiliyor.

“Abdal” veya “ebdal”; bir şeyin karşılığı demek olan “bedîl” kelimesinin çoğuludur. Bu zâtlar kendilerine bedel birçok yerde bulunabildikleri için bu namı almışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...