Evrenin tesadüfen var olamayacağı veya tabiatın bir icadı olamayacağı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiat:

• Şu alemde Allah'ın kader kalemi için yazar bozar bir levha
• Allah'ın kudretinin icraat kanunları için değişen, yenilenen bir defter
• Adetullah kanunlarının toplamı
• Rabbani san'ata bir fihriste.
• Allah'ın itibari kanunlarıdır.

Tabiat Allah'ın sanat eseri iken bazılarınca âdeta ilah kabul edilmiştir. Böyle insanlardan “Tabiat yarattı.”, “Doğa’nın harika eserlerine bak!” gibi ifadeler duyarız. Hâlbuki, Allah harika eserlerini şu tabiat içinde icra eder, sergiler. Bu yönden baktığımızda tabiat,
• Ancak bir san’at olabilir, Sani’ olamaz.
• Bir nakıştır, nakkaş olamaz.
• Ahkâmdır, hakim olamaz.
• Kanundur, kudret değildir, Kadir olamaz.
• Mistardır, masdar olamaz.

“Sebepler, ancak birer perdedirler.”

Her şeyin sebeplerle meydana geldiği bir âlemde yaşıyoruz. Yağmur buluttan, meyve ağaçtan, insanlar anne ve babadan bu âleme geliyorlar. Acaba, bütün bu sebepler, kendileriyle meydana gelen şeylerin yaratıcısı mıdır?

Allah âlemde sebeplerle tasarrufta bulunur. Sebepler Allah'ın tasarrufuna ancak birer perdedir. Bir insan kalemi kullanarak yazması gibi, Allah da genelde sebepleri kullanarak icraatta bulunur. Ama bu sebep olan şeyler bu sebeplerle meydana gelen eşyayı hakiki olarak yapabilmekten son derece uzaktır.

Bizler un, yağ ve şekeri kullanarak helva yaparız. Allah da kendi yarattığı toprak, hava, su gibi unsurları kullanarak bu canlıları yaratır.

“En büyük bir sebebin eli, en edna bir müsebbebin icadına yetişemez.”

Sebepler görünüşte neticeler ile bitişik görünür. Fakat gerçekte aralarında uzak bir mesafe var. Nasıl ki ufka baktığımızda yer ile gök birbirine bitişik görünür. Hâlbuki aralarında yerden göğe uzun bir mesafe vardır. Onun gibi sebepler ile neticeler arasında aşılmaz bir mesafe vardır. Bu manevi mesafe, imanın dürbünüyle ve Kur'an'ın nuruyla görünür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...