"Evvela o mâzi zannedilen zaman ise istikbale inkılâp etmiş. Ve hakikî istikbal odur. Ve oraya gideceğiz..." Konuyu izah eder misiniz? “Mazinin istikbale inkılabı” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer dinsizliği ve küfrü kendine meslek ittihaz eden bedbaht bir kısım adamlar, bir maksad-ı siyasînin perdesi altında hükûmetin bazı erkânına hulûl edip iğfal etseler veya memuriyet mesleğine girseler ve Risale-i Nur'u desiselerle imha ve beni tehditlerle susturmak için deseler: 'Taassup zamanı geçti. Mâziyi unutmak ve istikbale bütün kuvvetimizle müteveccih olmak lâzımken, senin irticakârane bir surette dinî ve imanî kuvvetli ders vermen işimize gelmez.' deseler..."

"Elcevap: Evvela o mâzi zannedilen zaman ise istikbale inkılâp etmiş. Ve hakikî istikbal odur. Ve oraya gideceğiz."(1)

Bir cümle ya da kelimeyi anlamak için, siyak ve sibakına (öncesi-sonrası) dikkat etmeliyiz. Yani o cümle ve kelimeyi konu bütünlüğü içinde anlamaya çalışmalıyız. Bu cevabın sibakı yani öncesine baktığımız zaman, ezel ve ebed konularından bahsetmediğini rahatlıkla anlayabiliriz.

Cevabın öncesinde yapılan tahlilde, maziden maksadın İslam, istikbalden kast edilen şeyin de materyalist felsefeden doğan Batıcılığın olduğunu anlıyoruz. Yani dinsizler diyor ki, İslam mazide kaldı, şimdi hüküm ferma dinsizlik ve materyalizmdir. Öyle ise ona yönelip ona sarılmalıyız diyorlar. Üstad Hazretlerine, sen İslam demekle irtica yapıyorsun, yani bizi maziye götürmeye çalışıyorsun diyorlar.

Üstad Hazretleri de "Sizin mazi dediğiniz İslam, hakiki anlamda istikbaldir. Zira hakiki istikbal yirmi otuz senelik kısacık dünya hayatı değil, ebedi hayatı içine alan ahiret hayatıdır. İslam sizin hayal dahi edemediğiniz ahiret hayatını kurtarıyor ve ona müteveccihtir. Mazinin istikbale inkılap etmesi de bu manayadır. İslam sadece dünya hayatını değil, ebed alemlerini de içine alan geniş ve ihatalı bir nazardır." diyor.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mevamit
İzah eden kısım şu olabilir:“Bakınız, zaman hatt-ı müstâkim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehâsı birbirinden uzaklaşsın. Belki, küre-i arzın hareketi gibi bir dâire içinde dönüyor. Bazan terâkki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazan tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev'i beşerin dâhi bir sabahı, bir baharı olacak inşâallah.” (Hutbe-i Şamiye)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...