Block title
Block content

"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et..." Bu hadis midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, gidelim; şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yâver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından birşeyler istiyor. Bütün ahali, 'Evet, evet, biz de istiyoruz.' diyorlar, onu tasdik ve teyid ediyorlar. Şimdi dinle; bu padişahın sevgilisi diyor ki:"

'Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme.'

diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun."(1)

Bu paragraf hadis değildir, Üstad Hazretlerinin temsilde Peygamber Efendimize (asv) izafe ettiği bir duasıdır. Sonra bu dua yemek duasına uyarlanarak meşhur olmuştur. Ve halen de yemeklerden sonra yapılmaktadır.

Aslında bu duadaki "nimet" kavramı, bütün nimetler için söylenmiştir, ama yemek için de hususi kullanılmaktadır.  Yani direkt bir yemek duası değildir. Onuncu Söz'deki temsilde anlamını bulan bir paragraftır.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Suret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 5899 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...