"Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz." İzahı; "şeriat, hakikat, tarikat" sıralamasında incelik var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sıralamada hiyerarşik açıdan bir incelik bulunuyor. Yani hiyerarşik açıdan şeriat birinci sırada hakikat ikinci sırada tarikat ise üçüncü sıradadır.

"Tarikat" seyrü sülûk vasıtası ve tasavvufi metot ve terbiyeler ile nefsin terbiye ve kalbin inkişaf ettirilmesidir. "Seyru sülûk" ise tasavvuf büyüklerinin belirlemiş olduğu bir takım usuller ve yollarla, uzun ve meşakkatli bir zaman ve müddetten sonra kalbin olgunlaşıp Allah'a teveccüh etme ve marifet kazanma sürecidir. Bütün bu disiplin ve metotların genel adına "tarikat ilmi" demek mümkündür. Bütün bu ilimlerin ana gayesi ise iman hakikatlerinin kalp ve ruhta inkişaf edip kökleşmesidir. Bu ilim ve metot kesbidir, yani büyük evliyaların kendi tecrübe ve görüşleri ile şekillenmiş beşeri bir hakikate ulaşma vasıtasıdır.

"Hakikat ilmi" ise, tarikat ve tasavvuf mesleğine girmeden, doğrudan ve vehbi bir şekilde imana dair meselelerin kalp ve ruhta inkişaf etmesidir. Kul bu cihette aczini ve fakrını şefaatçi yapıp doğrudan dergah-ı İlahi’ye ye iltica ederek hakikatlerin inkişafını talep ediyor. Allah da bu aczin ve fakrın hürmetine o kuluna vehbi bir şekilde hakikatleri en parlak bir şekilde açıp ihtar ve ilham ediyor.

Sahabenin, müçtehitlerin ve müceddidlerin yolu bu minval üzeredir. Risale-i Nurların yolu da aynı şekildedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
ehl-i hakikatin,ehl-i tarikattan daha önde olduğunu anladım..ehl-i şeriat dediği kimlerdir?niye 1. sıradadır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yasin kalpakçı
vasıl oluncak hedef şeriattır. o hedefe giden yolların esası hakikat yolu ve tasavvuf yoludur. Her iki yolda da hedef şeriattır. Hakikat yolu şeriata vasıl etmede, tasavvuf yoluna göre daha kısa, daha geniş, daha eslem bir yoldur. Ehl-i şeriat; bu yollardan herhangi biri vasıtasıyla şeriata ulaşamış kişilerdir. Evet hakikat yolu, tasavvufdan üstündür, daha eslemdir; ancak şeriata ulaşmak esastır, o yolda gitmek vasıtadır....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...