Block title
Block content

"Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de, bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de, bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz."(1)

Burada meşruiyeti savunan, ama bir parça dine mesafeli duran aydınlara sesleniyor. Bu millet milli bir ruh ile vatan için canlarını, varlıklarını feda ettiler ve bize bağımsız bir vatan bıraktılar. Biz de günah ve sefahati terk edip, yani dine sarılıp onlara layık bir kardeş, bir halef olmalı ve şeriat ile edeplenmiş özgür bir meşrutiyeti inşa etmeliyiz.

İttihat ve Terakki içinde bulunup samimi bir şekilde meşrutiyeti savunan, ama bir o kadar da sefih olanlara bir hitaptır.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...