"Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey hamiyetli ebnâ-yı vatan! Cemiyet-i millî ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar. Biz de bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-yı nimete beraber oturuyoruz."(1)

Burada meşruiyeti savunan, ama bir parça dine mesafeli duran aydınlara sesleniyor. Bu millet milli bir ruh ile vatan için canlarını, varlıklarını feda ettiler ve bize bağımsız bir vatan hediye ettiler. Biz de günah ve sefahati terk edip, yani dine sarılıp onlara layık bir kardeş, samimi bir arkadaş olmalı ve şeriat ile edeplenmiş özgür bir meşrutiyeti inşa etmeliyiz. Çünkü hasbel kader herkesin pozisyonu, konumu, makamı, rütbesi farklı olsa da bu nimet sofrasında hepimiz beraber çalıştık ve beraber inşa ettik. Öyleyse milletin çoğunluğunun dindar ve dine saygılı olduğu böyle bir toplumda, sizler de o ruha uygun davranmanız ve geri kalmamanız gerekir.

Bu konuyla aynı mealde, Birinci Millet Meclisi'nde Üstadımızın milletvekillerine dağıttığı 10 maddelik beyannamenin üçüncü maddesini aşağıda sunuyoruz:

"Salisen: Bu âlemde evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur’ân’ın evâmir-i kat’iyesine imtisal etmekle, öteki âlemde de o nurânî güruha refik olmaya çalışmak, sizin gibi himmetlilerin şe’nidir. Yoksa, burada kumandan iken orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünya-yı deniyye, şan ve şerefiyle öyle bir metâ değil ki, sizin gibi insanları işbâ etsin, tatmin etsin ve maksud-u bizzat olsun."(2)

İttihat ve Terakki içinde bulunup samimi ve hamiyetkar bir şekilde meşrutiyeti savunan, ama bir o kadar da sefih olanlara bir hitaptır.

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubab, Meclis-i Mebusana Hitaben...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...