Block title
Block content

"Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır; tefsir ve şeriatte telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir..." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır; tefsir ve şeriatte telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkânda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu fehmedebildin; hayse beyseden kurtulacaksın."(1)

Tefsir, müfessirin ayet ve hadisten anladığı manaya denir. Şeriat ise Allah ve Peygamber'inin (asv) açık bir dil ve üslup ile bildirdiği hüküm ve manalara denir. Haliyle bir müfessirin ayetten anladığı bir yorumu  Allah ve Peygamber'inin açık bir hükmü ve manası gibi lanse etmek ve öyle kabul etmek doğru olmaz.  Aynı ölçü telif edilen kitaplar içinde geçerlidir. Bir müfessirin yazdığı bir tefsir kitabı ile şeriatın açık ve muhkem hükümlerini içeren bir kitap arasında fark vardır.

Mesela, İmam Buhari’nin sahih hadisleri içeren hadis kitabı herkesi bağlayan bir şeriat kitabı iken, Fahreddin-i Razi’nin Kur’an’dan anladığı manaları yazdığı tefsir kitabı sadece kendini bağlayan bir yorum kitabıdır, ikisini birbiri ile karıştırmamak gerekir. Şayet tefsir ve tefsir üzerine yazılan kitapları ayn-ı şeriat telakki edersek o zaman tefsir ve kitaplardaki hataları -haşa- şeriatın sahibi olan Allah ve Resulüne (asv) izafe etmiş oluruz.

Müfessirler hatadan hali ve masun değildirler, ama Allah ve Resulü (asv) hatadan mukaddes ve münezzehtirler. Tarihte bir çok müfessir ciddi ve zahir hatalara düşmüşlerdir nitekim. İslam düşmanları bu hataları şeriatın üstüne yamamaya çalışmışlarken, sadık bazı ahmaklar da şeriata ait olmayan bu yanlışları doğru telakki edip savunmuşlardır. İfrat ve tefrit bu iki kesimdir.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Belagat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...