Block title
Block content

"Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir mi'rac var. O mi'rac ise, Bismillahirrahmanirrahim'dir." Bismillahirrahmanirrahim'in; rahmetin arşına miraç olmasını nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arş bütün varlık âlemini kuşatmıştır. Rahmetin arşına çıkmak, İlahi rahmeti en azami tecellileriyle düşünmek demektir. Bunun yolu ise, her işimizi Allah adıyla, Allah için ve O’nun rızası dairesinde yapmamızdır.

Miraç benzetmesiyle şöyle bir manaya da kapı açılmış oluyor:

Besmelede geçen isimler, “Allah, Rahman ve Rahim”dir. Bu sıraya göre, Allah’a vasıl olmak için önce Rahîm ismine nazar etmek gerekiyor. İnsan, İlahi bir rahmet olarak bu isme mazhar olduğunu düşünmeli, kendi varlığında tecelli eden rahmet nişanlarını hayretle ve şükürle nazara almalı, saçından tırnağına, gözünden kulağına, aklından hafızasına kadar bütün maddî ve manevî cihazlarının onun için ne büyük bir rahmet, ne sonsuz bir ihsan olduğunu ibretle temaşa etmelidir.

Daha sonra, Rahmân isminin tecellilerine dalmalı, yeryüzü sofrasında ona ikram edilen sayısız nimetlerin ve yeryüzü kışlasında onun emrine verilen bütün hayvanat ve nebatat ordularının kendisi için ne kadar büyük bir rahmet olduğunu hatırlamalıdır.

Üçüncü olarak, atmosferden, yıldızlara, aylardan güneşlere kadar bütün kâinatı istila eden İlahi rahmeti seyretmekle, Allah Resulünün (asm.) miraçta rüyete mazhar olması gibi, o da bu tefekkür yolculuğuyla Allah’ın bütün bu rahmet tecellilerinden feyiz almaya çalışmalıdır.

Arş, burada isim ve sıfatların, kendini en parlak bir şekilde gösterip, sahnelediği alan ve yer anlamındadır. Bu yüzden, Allah’ın her isim ve sıfatının bir arşı, bir sahnesi vardır. O arşta, o sahnede, baş aktörlük o isim ve sıfatındır.

Mesela; sema alemi, Allah’ın celal ve azamet sıfatlarının arşı ve sahnesidir. Celal ve azamet sıfatı, en parlak ve keskin olarak, sema aleminde kendisini gösteriyor, bu sahnede baş aktör, Celal ismidir, diğer isimler bu ismin gölgesinde tecelli ederler.

Aynı şekilde; bir çiçeğin tatlı ve güzel yüzünde ise; Allah’ın Cemal ve Müzeyyin ismi hakimdir, çiçek bu isimlerin arşı hükmündedir. Yani çiçekte, galiben Cemal ismi sahneleniyor.

İşte, Allah’ın şefkat sıfatının da bir arşı ve sergilendiği yer vardır. Ekseri olarak şefkatin en parlak göründüğü ayna ve merkez hayattır. Yani şefkatin arşı hayattır. Hayatta şefkat manası, en güzel şekilde tezahür ediyor.

Hayat, kainatın umumundan süzülüp gelen bir sanat olduğu için, hayatta, Allah’ın bütün isim ve sıfatları temerküz etmiştir. Ama hayat üzerinde en galip isim ve sıfat, rahmet ve şefkattir. Bütün kainatın hayat etrafında halkalanıp, ona hizmet etmesi ve hayat için çekip çevrilmesi, hep şefkatin hükmüdür. Bütün hayat sahiplerinin, şefkatli bir şekilde, rızıklarının gönderilmesi ve güzel bir surette terbiye edilmeleri, hep şefkat ve rahmetin tecellisidir.

İşte bütün bu manalar, Rahman ve Rahim isimlerinde toplandığı için veya bu iki isimden kaynayıp çıktığı için, rahmet ve şefkatin, en parlak sahnelendiği hayat aynasına, bu iki isim ile bakmak ve bu iki isim nazarı ile çıkmak gerekir. Yani şefkatin arşı olan hayat manasına, bu iki isim asansörü ile çıkmak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...