"Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakiki insan, ancak iman ve ibadet ile olunabilir. Bu hükme binaen iman ve ibadeti terk eden birisi, hakiki ve kamil manada insan olamıyor demektir. Bu kıstaslarla bakacak olursak insanların ekseriyeti iman ve ibadeti terk ettiği için, hakiki ve kamil manada insan değildir.

İman ve ibadet, ancak marifet ve tefekkür ile elde edilebilir. Öyle ise insan kendi mahiyetinde yazılı bulunan tevhit ve tecellileri hakikati ile okuyup iman ve ibadete yönelmez ise, kamil ve hakiki anlamda bir insan değil, zahir ve surette bir insan olur. Zira Allah, hakiki insan olmanın ancak iman ve ibadet ile olacağını çok ayetlerinde bildirmiştir. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir:

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."(Zariyat, 51/56)

"Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık, Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır." (Tin, 95/4-6)

Fiilî isimlerin kaynağı isminden de anlaşıldığı gibi, yapılan işlerdir. Bina yapana mühendis, yemek yapana aşçı denilmesi gibi, insanlar da bir ömür boyu sadece cisimlerine hizmet ederlerse hükmen hayvan olurlar, zira bu iş hayvan işidir. İlimden, tefekkürden, merhametten mahrum olan insanlar da hükmen camiddirler yani cansızdırlar. Bir taşa ne bir şey öğretebilirsiniz, ne de ondan bir insaf ve merhamet bekleyebilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...