"Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım. Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Zira davete icabet vâciptir."(1)

"Ey mazlum ihvan-ı vatan!.. Gidelim dâhil olalım!" Ey kardeş olan müminler, gelin bizde bu asrın kazanımları olan müspet medeniyete dahil olalım. Bunu başarabilmek için beş kapı bulunuyor.

"Birinci kapısı: İttihad-ı kulûb." Kalplerin, duygu ve düşüncelerin İslam çatısı altında birleşmesi lazım. Yoksa kavimlere, bölgelere ve sınıflara ayrılır ve birbirimize yabanileşip düşman olursak, bu medeniyet kapısı bize kapanır. Batı medeniyetinin vahşi pençesinde can çekişiriz. Evet, bizim düşmanlarımızın en amansızlerından birisi de ihtilaf ve ayrılmadır.

"İkincisi: Muhabbet-i milliye." Müminler kardeştir ve buna istinaden tek bir millettir ve iman bu kardeşleri ve milleti sevmeyi emrediyor. İçimizde sevgi ve muhabbet yerine düşmanlık ve yabanilik hükmettikçe millet olamayız. Bize yıllarca Türk milliyetçiliği (Araplarda Arap milliyetçiliği, Kürtlerde Kürt milliyetçiliği) adı altında müminler yabani ve yabancı gösterildi. Birbirimizi sevemedik, sevemediğimiz için millet yani ümmet olamadık.

"Üçüncüsü: Maarif." Alem-i İslam'da eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması gerek. Maarif olmadan terakki olmaz. En büyük düşmanlarımızdan birisi de cehalettir. Eğitim ve öğretim medeniyetin en geniş ve lazım bir kapısıdır yani.

"Dördüncüsü: Sa’y-i insanî." Üretmek ve çalışmak, yani tembelliğe dayanan kolay kazanç yollarını kapayıp (faiz ve memuriyet gibi) üretmeye ve alın terine dayanan bir sistem kurmamız gerekiyor. Evet, ihtiyaçlarımızı kendi sanayimizle temin etmezsek, sadece dışarıdan ithal ederek, bu ihtiyaçları karşılarsak kaybederiz. En önde gelen düşmanlarımızdan olan zaruret ve ihtiyaçlarımızı ancak kendi çalışmalarımızla alt edebiliriz.

“İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39)

Bugün dünyada finans sektörü çöküyor, yerine çalışma ve üretime dayanan yeni bir düzen geliyor.

"Beşincisi: Terk-i sefahettir." Günahları ve sefahatleri terk etmeden, maddi ve manevi yükselmemiz mümkün değildir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Auguste Comte,Émile Durkheim,Max Weber,Ferdinand Tönnies gibi ünlü sosyologlar Üstad Hazretlerine ancak talebe olabilirler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...