Block title
Block content

"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim. Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsine diz çöktüren ve yukarıdaki fıkralarla nefsine ameliyet-ı cerrahiye yapan Üstadımız, ona, kalbe benzemesini, ruhun ve sırrın arkasından giderek, manen teali ve terakkisini temin etmesi açısından, dua ve iltica ile şöyle nida etmesini ister. 

“Fani olduğum için fanileri istemem,
Aciz olduğum için acizleri istemem,
Ruhumu rahmana teslim eyledim, başka şeyi istemem."

"İsterim fakat baki bir yar isterim,

Nefis olarak zerreyim, fakat sönmeyen ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ezeli bir güneş iterim.

Nefis olarak hiç ender hiçim, fakat arzu ve iştahlarım olarak bütün mevcudatı birden isterim.”

Bu şekilde nida ile nefsin veriliş gaye ve amacını hatırlatarak, onu evc-i kemalata götürmek ister.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...