"Ey Rabbim, bana öyle bir âyet göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım." Mucizeler Peygamber Efendimize moral ve desteklemek için mi veriliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ MİSAL: Başta İmam-ı İbn-i Mâce ve Dârimî ve İmam-ı Beyhakî, nakl-i sahihle, Hazret-i Enes ibni Mâlik'ten ve Hazret-i Ali'den ve Bezzaz ve İmam-ı Beyhakî, Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki: Üç Sahabe demişler: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm küffârın tekzibinden müteessir olarak mahzun idi. Dedi: ياَرَبِّ اَرِنِى اٰيَةً لاَ اُباَلِى مَنْ كَذَّبَنىِ بَعْدَهَا ["Ey Rabbim, bana öyle bir âyet göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım." (İbni Mâce, Fiten: 23, no. 4028; Dârîmî, Mukaddime: 3; Müsned, 1:223, 3:113, 4:177)]"

"Enes'in rivayetinde, Hazret-i Cebrâil hazırdı. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazret-i Cebrâil'in ilâmıyla, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ağacı çağırdı, tâ yanına geldi. Sonra "Git" dedi. Tekrar gitti, yerine yerleşti."(1)

Mucizeler, kafirleri ilzam etmek, müminleri de teyit etmek için gösterilir. Teyidin de çok derece ve makamları bulunuyor.

Mucize yeni iman etmiş birisi için imanına bir delil ve takviye manasına gelirken, imanı çok sağlam olan birisi için manevi terakki etmesinde bir dinamik olur.

Manevi terakkisi çok yüksek olup da kalbi hüzün içinde olan birisi için de teselli ve moral olur vs...

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kafirlerin yalanlaması ve inkarından çok üzgün olduğu bir durumda Allah’ın hususi iltifat ve rızasını arzu etmiş ve "Ey Rabbim, bana öyle bir ayet göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara aldırmayayım." demiş.

Burada hem teselli hem moral hem de habibiyet makamının hususi bir naz ve cilvesi görülüyor. Yoksa -haşa- Peygamber Efendimiz (asm)'in sabır ve metanetinin bir zorlanması söz konusu değildir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...