Block title
Block content

"Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muztarip olmak..." Namaz kılamamanın sebebi sadece sabırsızlık hali midir? İbadet cihetinde yalnız günü düşünmenin faydaları nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namaz kılmamanın elbette ki tek sebebi tembellik ve sabırsızlık değildir; inançsızlıktan, büyük günahlara müptela olmaya, vesveseden yeise kadar uzanan bir dizi sebep sayılabilir. Ancak, bu derste «Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.» sözüne cevap verildiği için, öncelikle sabırsızlık üzerinde durulmuş oluyor.

İnsan, Üstad'ın tavsiyesine uyarak “bütün ömrünü bulunduğu gün” bilse, fani dünya için harcadığı yirmi üç saat yanında ebedi âlem için de hiç olmazsa, bir saat ayırması nefsine fazla ağır gelmeyebilir.

Öte yandan, böyle bir düşünce insana ölümü de hatırlatır. Ömrünü en verimli şekilde harcama idealini kamçılar. Hayırlı işlerde acele etmesine yardım eder. Başkalarının maddî veya manevî hukuklarına zarar vermişse, bunları telafi etmekte acele etmesini sağlar. İşlediği günahtan hemen tövbe etmesini temin eder. Hırs ve haset gibi kötü huyların terbiye edilmesine yardımcı olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...