Block title
Block content

"Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubûdiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki, sana usanç veriyor?" Dördüncü İkazı ana hatlarıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor?” 

İnsanın bir işi isteksiz yapması yahut terk edip yapmamasının muhtemel iki sebebi nazara veriliyor: O işten bir netice çıkmaması, çıksa da alacağı ücretin yeterli olmaması. Bu iki meselenin tahliline geçilmeden şöyle bir hakikat de nazara veriliyor:

“Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın.”

Dünyada insanların ya cüzi bir ücrete karşılık yahut tehdit ve korkutmakla belli işlerde çalıştırıldıklarına dikkat çekiliyor. Daha sonra, ibadetin ücreti ve isyanın ebedî cehennem gibi büyük bir azabı netice vereceği belirtilerek insan nefsinin namazdan kaçma yollarının her ikisi de kapatılıyor. Yani, namazın mükafatı cennet, kılmamanın azabı cehennem. Böylece insan nefsine “Cennetten büyük saadet, cehennemden büyük azap mı olur?” soruları sorulmuş ve namaz kılmaya yönelmesi istenmiş oluyor.

Bu derste geçen diğer önemli bir mesaj da namaz kılmanın kabirde, mahşerde ve sırattaki büyük neticeleri yanında dünyada da peşin bir mükafat olarak insanın “âciz ve fakir kalbine kut ve gınâ” olduğu.

Nur Külliyatı'nda insanın sonsuz ihtiyaçlarını kendi irade ve kudretiyle yerine getirmekten aciz bulunduğu sıkça nazara verilir. Sadece bir örnek vermekle yetinelim:

İnsan gecenin gidip gündüzün gelmesine muhtaçtır. Bu ihtiyacının görülmesi için dünyanın saatlerce dönmesi gerekiyor, bunu yapmaktan da son derece aczidir. İşte böyle aciz ve fakir olan bir insanın kalbi, gecenin gündüze inkılab etmesi için Allah’a ilticaya mecburdur. Bu gibi sonsuz ihtiyaçlarının görülmesi için Allah’a sığınmanın en mükemmel şekli ise namazdır. Namazla Rabbinin huzuruna çıkmak, “yalnız O’na ibadet etmek, yalnız O’ndan yardım dilemek” o aciz ve fakir insanın kalbi için hem en büyük bir kut (gıda) hem de en ileri bir gınadır, manevî zenginliktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Makam, Dördüncü İkaz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 4312 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...