Block title
Block content

"Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temâşâ eden Saidler, Hamzalar, Ömerler,.." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın kendisinden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenerek Nur'un sözlerini dinleyen insanların isimlerini sıralamasının çok mühim ve önemli sebepleri ve hikmetleri vardır.

1. Yüksek asır tabiriyle, mevcut zamanın sıkıntı ve müşkilatından kurtulup rahat ve güzel bir istikbal müjdesidir. ( maddi ve manevi olarak)

2. Aşağıdan yukarıya doğru yapılan taltif, imrenme anlamına gelir. Bu ise; istikbaldeki neslin hizmetlerinin güzel ve şaşaalı olacağı manasınadır.

3. Kendisinin o güzel günleri bizzat göremeyip kabrinde seyredeceğine imadır.

4. Sakitane nurun sözünü dinlemek ise; Üstad zamanındaki ruhlar aleminde bulunan istikbalin Nur Talebelerinin Nur'un cereyanında ve kapsama alanında olduğunu gösterir.

5. İsimlerin çokluluğu ve farklılığı ise; Nur'un her iklime ve bütün insanlığa mal olacağının alamet ve işaretidir.

6. Sadakte ifadesiyle; hayatta iken zaman zaman tenkit ve tekzib edilen Üstadımızın, istikbaldeki nesillerce takdir ve tasdik edileceğine alamettir.

7. Mezarlarımıza uğrayınız ifadesi, maddeten dünyadan gitse de kıyamete kadar hatırlanacağı manasıdır.

8. Hediye talebi ise; kendisinin dünyada sevdiği ve keyiflendiği hizmetlerin tahakkuku ve sebep olması açısından Üstad'a hayır ve sevap olarak takdimi ve dönüşü anlatılmaktadır.

9. Asrın minaresinin başı ifadesi ise; kendisinin hem asrın mebusu ve vazifelisi, hem de minare noktasından makamının yüksekliği ve kutsiyeti anlaşılır.

10. Camiye davet ise; cami, cem eden ve toplayan anlamına olarak bütün insanlığı tevhide ve tek kelimeye davet makamındadır.

Daha buna mümasil değişik mesaj ve manaları çıkartmak mümkündür. Şimdilik bununla iktifa edelim.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Nurun fedaisi
"Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın" ifadelerinden ben hicri 1300'lerden sonraki Asır diye anlıyorum.. Yani 2000'li yılların teknolojik gelişmelerine dikkat çekilmiş olabilir.. Sizce buradaki "üç yüz seneden sonraki" ifadelerinden siz ne anlıyorsunuz? 300 sene sonra olmaması lâzım çünkü Kastamonu Lahikası’nda Üstad'ın Allah'ın izniyle verdiği "Lâ tezalû taifetün.." ilh. Hadîs-i Şerîf'inin ebced hesabının tarihleriyle bir tenakuz olur.. Bu da muhal gibi geliyor bana.. Benim anladığım 1300 den sonraki tarihler yüksek Asır olabilir mi? Doğru mu anlamışım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu da bir bakış açısı olarak kabul edilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...