"Faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati..." ifadesinin devamında geçen “halk, tebrik, ikram” gibi tasarruflar faaliyete mi, rububiyete mi dahildir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati, ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun’ ve ibdâ, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it’âm ve in’âm ve ikram ve ihsan gibi şuûnâtıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan ulûhiyetin tebarüz hakikatı dahi, Esmâ-i Hüsnânın rahîmâne ve kerîmâne cilveleriyle ve yedi sıfât-ı sübûtiye olan 'hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar ve kelâm' sıfatlarının celâlli ve cemâlli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir."(1)

Rububiyet, kainatta her şeyin tedbir ve terbiye edilmesi demektir. Mesela bir çocuğun bir damla su ile başlayıp, ihtiyarlık ve hayat maddesinin tükenmesi ile ölüme mazhar olması anına kadar, hayatındaki bütün süreçler ve merhaleler, hepsi Onun rububiyetinin bir tecellisi, bir aşamasıdır.

Bir damla suyun kan pıhtısına dönüşmesi, kan pıhtısının ete ve kemiğe bürünmesi, sonra anne karnında göbek bağı ile terbiye ve gıdalandırılması, doğduktan sonra kan ve fışkı arasından safi ve lezzetli sütün gönderilmesi, sonra anne ve babanın o zayıf çocuğun hizmetine koşturulması, sonra gençlik ve ihtiyarlık merhalelerine ulaşması ve bu süreçte hem bedenen hem de ruhen olgunlaşması vs... Bütün bunlar, hep kendi hayatımızda görünen ve tecelli eden rububiyetin icraat ve işleridir.

Bu iş ve icraatlar faaliyet, bunların tedbir ve terbiye edilmesi de rububiyet oluyor.

Rububiyet faaliyetin üstünde bir makamda olduğu için, faaliyet içindeki bütün fiil ve icraatları dolayısı ile içine alıp kapsıyor. Tebrik ve ikramı da bu kapsamda anlayabiliriz.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...