"Fakat amden kendisiyle hud’a eden yoktur, meğer ki insan suretinden çıkmış ola" cümlesi ile "Onlar yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar." cümlesi çelişmiyor mu, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Çünkü ashab-ı ukûl arasında kasten nefsine zarar veren vardır. Fakat amden kendisiyle hud’a eden yoktur, meğer ki insan suretinden çıkmış ola."(1)

Bu cümlede akıl sahipleri kasten kendilerine zarar verebilirler, bu mümkün bir şey, ama kasten kendilerine tuzak kurmazlar deniliyor. Şayet kendine hile kuruyorlarsa insanlıktan çıkmış cansız bir varlık gibidirler diyor.

"Yani, onlar yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar. Bu fezleke onların cehaletini ilân ediyor. Çünkü ukalâdan değildirler. Çünkü onların bu işi ukalâ işi değildir. Ve keza, hayvan sınıfına da benzemiyorlar. Çünkü hayvanlar zararlı olan şeyleri hissettikleri zaman çekinirler. Demek bunlar, hiss-i hayvanîden de mahrumdurlar. Öyleyse bunlar, ihtiyarları ve şuurları olmayan cemadat nev'ine dahildirler."(2)

Kendine hile kuran bir ahmağın, hiledeki zararın nefsine ilişeceğini hesap etmemesi ya da edememesi gayet doğal ve normal bir sonuçtur. Dolayısı ile kendine hile yapanların, hiledeki zararın nefsine döneceğini bilmemesi ve hissetmemesi, cehaletinden gelen bir durumdur.

Dolayısı ile her iki cümle arasında bir tezat bir çelişki biz göremiyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 9 ve 10. Ayetlerin Tefsiri.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...