"Fakat, çendan insan bütün esmâya mazhardır; fakat kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." Üstad ve Risale-i Nur, Hakim ve Rahim ismine mi mazhardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar ve Üstad Hazretleri galiben Rahim ve Hakim isimlerine mazhar olmuştur. Bu isimlerin Risale-i Nur'da galiben tecelli etmesinin hikmeti ise, bu zamanın ilcaat ve hastalıkları ile alakalıdır.

Günümüzde fen ve felsefenin fazla inkişaf etmesi ve inkar ve şüphelerin de ekserisinin oradan gelmesi, ehli imanı zor bir duruma düşürmüştür. Bu yüzden bu zamanın gereklerine uygun olarak bir tefsir ihtiyacı oluşmuştur. Bu ihtiyaç da ancak hikmet ve ilmin dili ile olması ve fenden ve felsefeden gelen hücuma tam bir cevap teşkil etmesi gerekir. Bu da Allah’ın Hakim ismi ile alakalıdır, zira bütün fenler Allah’ın Hakim isminin bir lema ve tecellisinden ibarettir. Risale-i Nur'un dilinde hikmet ve tefekkürün galip olması ve Hakim ismine mazhariyeti buradan geliyor. Aklın ikna ve teslimiyeti; ancak ilim ve hikmet ile mümkündür ki, Risale-i Nurlarda galiben tecelli eden Hakim ismi buna bakar.

Rahim ismine olan mazhariyet ise; yine bu zamanın gerekleri ile ilgilidir. Bu zamanda insanlar o kadar çok iman ve şefkate muhtaç ki, bu manayı ders vermek zaruret halini almıştır. Bu yüzden Risale-i Nur şefkat esası ile bütün muhtaç gönüllere ayırım yapmaksızın hitap edip kucak açıyor.

Hem şefkat kainatın en esaslı bir hakikati olmasından, tevhidin en sağlam ve kuvvetli bir delili ve en zahir bir hakikatidir. Nasıl Hazreti Mevlana döneminde Hülagu fitnesi, kan ve gözyaşı döküp sevgi filizlerini koparıyor ve insanların vahşet ve dehşet dönemi ise ve bu hastalığa mukabil o zamanın manevi hekimi Hz. Mevlana aşk ve sevgiyi yeşerten eserler kaleme aldı, insanlığa sevginin dili ile hitap etti ise, aynı şekilde bu zamanda vahşet ve zulümlerin inkişaf etmesi ve fenden gelen şüphelere karşı, bu asrın hekimi olan Said Nursi Hazretleri de; Rahim ve Hakim isimlerine mazhar eserleri ile bu asra soluk verdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...