"Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler?" sorusunun cevabını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki, meselâ Amerika'da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de bahr-i muhît-i kâinatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır."

"Hem, her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delâletiyle, merkez-i arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık iki yüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadisin rivâyâtına göre dünyada ve berzahta Büyük Cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini Cehenneme döker; sonra emr-i İlâhî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder, âhiret âleminden bir menzil olur."(1)

Cehennemlikleri cehenneme götüren gemi ve binek, şu içinde yaşadığımız Dünyadır. Evet nasıl gemiler denizlerin içinde yüzüyor ise, dünya da mahşer okyanusunun etrafını gemi gibi yüzerek dolaşıyor.

Dünyanın kendi ve güneş etrafında hızla dönmesi ve bir hedefe doğru ilerleyerek gitmesini, Üstad Hazretleri mahşer meydanının etrafını çizmek şeklinde tarif ediyor. Yani dünya ilk yaratılışından bu yana büyük ve geniş mahşer meydanını çizerek ilerliyor. Elbette bir gün gelecek sekeneleri olan insanları son durak olan cennet ya da cehenneme boşaltacaktır.

Tabiri yerinde ise dünya öyle bir yolcu gemisi ki, cennet ehlini de cehennem ehlini de gideceği yere götürür demektir. Ancak Üstad'ımızın ifadesinde cennet ve cehenneme boşaltır demiyor. Mahşer meydanına boşaltır diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Cehennem mahşer meydanın altı olduğu için, cehenneme gidecekler, mahşer meydanından, tabir yerinde ise sakil cisimleri ile düşerek gidecekler. Cennet ehli ise uçarak cennete gideceklerdir.

Diğer yandan, Dünya sadece sekeneleri olan insanları değil, merkezinde magma denilen ve küçük cehennem olarak tasvir edilen ateş kütlesini de cehenneme boşaltacaktır. Bir nevi yük gemisi gibi hareket ederek, içinde yaşadığımız şu dünya, her yükü adresine eninde sonunda teslim edecektir.

(1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...