Block title
Block content

"Fakat, ey kàri, ben hata ettim, itiraf ederim; sakın sen hata etme. Yırtık üslûba bakıp, o âli hakikatlere karşı dikkatsizlikle hürmetsizlik etme." İzah eder misiniz, hatadan kasıt ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden, ona kıymet vermezdim. Safiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında hakikatin suretini nazmın keyfine göre tağyir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta, en âli hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim."

"Evvelâ, daha iyisini bilmezdim. Yalnız mânâyı düşünüyordum."

"Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şuarâya tenkidimi göstermek istedim."

"Salisen, Ramazan'da kalble beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için, böyle çocukça bir üslûp ihtiyar edildi."

"Fakat, ey kàri, ben hata ettim, itiraf ederim; sakın sen hata etme. Yırtık üslûba bakıp, o âli hakikatlere karşı dikkatsizlikle hürmetsizlik etme."(1) 

Lemaat'in üslubu ne nazıma ne de şiire benziyor, kendine özgü bir üslup seçilmiş. Üstadımızın da ifade ettiği gibi, bu üslup çok müşevveş ve anlam odaklı olduğu için, okunması biraz müşküldür.

Üstadımız bu müşkülatı itiraf edip "Hata ettim." diyor. Hatta çocukça bir üslûp diyor. Manaya odaklanayım derken üslubu bütünü ile ihmal etmek hata oluyor. Üslup kolay, fasih ve anlaşılır olursa, mana da ona göre daha iyi anlaşılır.

Bizim kanaatimize göre Üstadımızın bu itirafı samimi ve gerçek bir itiraftır; Lemaat'in üslubu gerçekten müşkül ve müşevveştir. Lakin mana ve düsturlar o kadar muazzam ve harika ki, üslubun bu durumuna bakıp manalara karşı hürmetsizlik ve dikkatsizlik etmemek gerekir.

(1) bk. Sözler, Lemaat, İhtar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...