"Fakat, ey kàri’, ben hata ettim, itiraf ederim; sakın sen hata etme. Yırtık üslûba bakıp, o âli hakikatlere karşı dikkatsizlikle hürmetsizlik etme." Bu cümleyi izah eder misiniz? Hatadan maksat ne nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden, ona kıymet vermezdim. Safiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında, hakikatin suretini nazmın keyfine göre tağyir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta, en âli hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim."

"Evvelâ, daha iyisini bilmezdim. Yalnız manayı düşünüyordum."

"Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şuarâya tenkidimi göstermek istedim."

"Salisen, Ramazan'da kalble beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için, böyle çocukça bir üslûp ihtiyar edildi."

"Fakat, ey kàri, ben hata ettim, itiraf ederim; sakın sen hata etme. Yırtık üslûba bakıp, o âli hakikatlere karşı dikkatsizlikle hürmetsizlik etme."(1)

Lemeat'in üslubu ne nazıma ne de şiire benziyor, kendine has bir üslub seçilmiş. Üstadımızın da ifade ettiği gibi, bu üslupb çok müşevveş ve mana esaslı olduğu için, okunması biraz müşküldür.

Üstadımız bu müşkülatı itiraf edip "Hata ettim." diyor. Hatta çocukça bir üslûb diyor. Manaya hasr-ı nazar edeyim derken, üslubu bütünü ile ihmal etmek hata oluyor. Üslup kolay, fasih ve anlaşılır olursa, mana da ona göre daha iyi anlaşılır.

Bizim kanaatimize göre Üstadımızın bu itirafı samimi ve hakiki bir itiraftır. Zira Lemeat'in üslubu gerçekten müşkül ve müşevveştir. Lakin manalar ve düsturlar o kadar muazzam ve harika ki, üsluba bakıp manayı kaçırmamak gerekir.

(1) bk. Sözler, Lemeat, İhtar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...