Block title
Block content

"Fakat hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukàbilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyetle ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesi..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ MESELE: Ehl-i dünya diyorlar ki: 'Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salâhiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok.'

"Elcevap: Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur’ân nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukàbilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, hâlis bir niyetle ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir."(1)

Kur’an’ın ince ve latif manaları ve imana dair hakikatler, ücret karşılığında ya da belli bir siyasi organizasyonun tekeli altında insanlara anlatılıp dinletilemez. Çünkü bu hakikatler bütün insanlığın ortak bir değeri ortak bir ihtiyacıdır. Yani ücret ve tekelcilik evrensellik vasfı ile bağdaşmıyor.

Dünyaya ait metalarda ve muamelelerde (üretme, alma, satma gibi işlerde) ücret ve tekelcilik (mülkiyet) zaruri bir gereklilik olabilir, ama bu kaide manevi işlerde pek gereksiz ve esassızdır. Çünkü Kur’an ve iman dünyaya ait bir meta ya da tekele elverişli bir mal değildir.

Kur’an ve iman manevi ve evrensel olduğu için, halis bir niyetle ve dünyadan ve nefsani hazlardan sıyrılmak ile o feyizler gelebilir.

Kalp samimi ve masivadan sıyrılmış ise Allah kendi kitabının sırlarını bu kalbe ilham vasıtası ile akıtır ki bu duruma mevhibe-i İlâhi deniliyor.

Yoksa ısmarlama bir şekilde, bir ücret karşılığında ya da bir otoritenin buyruğu ile Kur’an’ın ince ve latif manalarına ve imana dair hakikatlere vakıf olmak ve bunların gönüllere samimiyetle etki etmesi mümkün değildir.

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...