"Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyarıyla teklifi kabul etmiştir." cümlesini açıklayıp örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, nev-i beşerin ahvâline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun mânen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aşılayan, şeriatlardır; vücut veren, tekliftir; hayat veren, peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemâlât-ı vicdaniye ve ahlâk-ı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyarıyla teklifi kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi, nev'in saadetine de sebep olmuştur."

"Amma insanların büyük bir kısmı, ihtiyarıyla küfrü kabul ve tekâlif-i İlâhiyeyi reddetmişlerse de, teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyevî, ahlâkî vesaire güzel şeyleri aldıklarından, teklifin o nevilerini zımnen ve ıztıraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla, kâfirin her sıfatı ve her hâli kâfir değildir."(1)

Teklifi (dini) kabul edip terakki ve tekemmül edenler peygamberler, evliyalar, asfiyalar, âlimler ve bu mübarek zevatın yolunda giden mümin ve Müslümanlardır.

Teklifi (dini) kabul etmeyip tedenni ve tezellül edenler ise kâfirler, münafıklar ve fasıklardır ki maalesef insanların ekseriyeti bu yolu tutmuştur.

Teklif, peygamberlerin hak ve semavi dinleri insanlara sunması ve imana davet etmesidir. Peygamber Efendimiz (asv)'in İslam dinini insanlığa sunması ve imana davet etmesi da bu teklifin en sonu ve en mükemmelidir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 26 ve 27. Âyetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...