Block title
Block content

"Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir nev'i ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden âzade olur." Kâfirin cezası ebedi olduğu hâlde; cezasını çektikten sonra denmesinin hikmeti?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmişse de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateşle bir nevi ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları a’mâl-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlâhiyeye mazhar olduklarına dair işârât-ı hadîsiye vardır."(1)

Üstadımızın bu ifadelerine dayanarak, "Küfrün cezası ebedi cehennemde kalmaktır, ebedi bir şekilde yüksek dozajda azap çekmek değildir." diyebiliriz. "Ateşe ülfet etmek" bir cihetle azabın hafiflemesi anlamına geliyor.

Diğer bir mana olarak, kâfirin cezası hem imansızlık yüzünden hem de terk-i ibadette bulunmasından dolayıdır. İki ceza bir olduğunda azap şiddetli olur, ibadetlerin cezası bittiğinde ceza teke düşer. Böylece amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir nevi ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur, diye de tevil edebiliriz.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 7. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

omrc07
Benim anladığım soruyu soran kardeş şunu demek istemiş : kafir nihayetsiz küfrünun cezasını çekebilir mi yani nihatsiz küfürün cezası nihayet bulabilir mi ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
omrc07
Ceza bitmesine rağmen devam etmesi iman eksiliği midir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İman etmeme yani küfür ebedi cezanın değil ebedi ceza yerinde kalmanın illetidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...