Block title
Block content

"Fakat nebâtâtın gidişatlarından hissolunuyor ki, onların vezâif-i telkih ve tevlidde ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit telezzüzatları var; fakat hiç teellümâta mazhar..." teellümata mazhar değiller derken ne kastediliyor? Bitkiler de acı çekiyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in yaslandığı kuru direğin ağlaması bir mucizedir. Bu yüzden kuru direğin ağlaması, bitkilerin de hayvan ve insanlar gibi acı çekmelerine bir delil bir örnek teşkil etmez. Yani bitkiler lezzete mazhar olurlar, ama hayvanlar ve insanlar gibi acı çekmezler.

Bütün eşya gibi bitkiler de yok olmuyorlar, farklı boyutlarda bekaya mazhar oluyorlar.  

Eşya ve mevcudatın var edilme misyonu, Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna ve mazhar olmaktır. Eşya bu misyonunu tamamladıktan sonra, yokluk kuyusuna atılıp unutulmuyorlar; bilakis Allah’ın isim ve sıfatları bu ayna ve mazharları, farklı yaşam ve varlık formlarına intikal ettirerek, varlıklarını devam ettiriyorlar.   

Bir çiçeğin, varlık sahasına çıkıp geçirdiği bütün süreçler kayıt altına alınıp misali ve kaderi levhalarda muhafaza ediliyor. Eşya nasıl muhafaza ediliyor ise, eşyanın bir cüzü olan çiçek de o gaybi boyutlarda arşivlenip muhafaza ediliyor. Çiçek bu yolla varlığını devam ettirmiş oluyor.

Allah’ın eşyayı yokluğa terk etmemesinin temelinde, isim ve sıfatlarının bu varlıkları istemesi yatmaktadır. Yani isimler tecelli ettiği mahallin yokluğunu ve yok olmasına razı olmuyorlar. Bu yüzden bitkiler ademe değil bekaya gidiyorlar. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dördüncü Dal | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1079 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...