"Fakat şimdi, sünnet-i Peygamberî dairesinde, bütün on iki büyük tarikatın hulâsası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine..." On iki tarikat hangileridir ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Fakat şimdi, sünnet-i Peygamberî dairesinde, bütün on iki büyük tarikatın hulâsası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine, her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lâzım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi."(1)

Risale-i Nur'un iki cenahı vardır. Biri, kalbi işlettirmek, diğeri de aklı işlettirmektir. Bütün tarikatların en mühim esası ise kalbi işlettirmektir.

Risale-i Nur, tarikatların uzun ve meşakkatli terbiye metotlarını zamanın ve zeminin müsaadesizliği sebebi ile terk edip, yerine daha kısa ve kolay hakikat mesleğini getirmiştir, denebilir. Ama kalbi işlettirme, gaye ve esas açısından birlikleri vardır. Yani bir nevi, Risale-i Nur bu zamanda o hak ve güzel tarikatların esas ve gayesini yaşatıyor ve uygulanabilir kılıyor. Ama uygulanabilirliği kalmamış tarz ve metotlarını da tecdit ediyor, diyebiliriz.

Yoksa, o tarikatların uzun ve meşakkatli metodunu bu zamanda uygulamak imkansız bir hâl almıştır. Risale-i Nur bu zamanda o imkansız şartların içinde, imkan dahilinde kalbi işlettirme yolunu keşif etmiş ve herkese rehberlik yapıyor. Eskide tarikat ile kırk yılda elde edilen bir iman hakikatini bu zamanda Risale-i Nur kırk dakikaya indirmiş. Bu mana bazıların yanlış anladığı gibi, tarikatı inkar değil, tarikata kuvvet vermektir. Risale-i Nur'u ciddi manada tahkik ve tetkik edenler, bu manayı teslim eder kanaatindeyiz.

Risale-i Nurlar on iki tarikatın esasatını ve hakikatını camidir. On iki hak tarikat ise şunlardır:

1. Adulkadir Geylani – Kadiriyye,
2. Bahaüddin Nakşibent – Nakşiyye,
3. Ahmed-i Rufai – Rufaiyye,
4. Ahmed-i Bedevi – Bedeviye,
5. İbrahim Dessuki – Dessukiyye,
6. Necmüddin-i Kübra – Kübreviyye,
7. Ömer Halveti – Halvetiyye,
8. Şahabuddin Ömer Suhreverdi –Suhreviyye,
9. Ahmed-i Yesevi – Yeseviyye,
10. Seyyid Sadettin Cibavi – Sadiyye,
11. Mevlana Celaleddin-i Rumi – Mevleviyye,
12. Ebul Hasen-i Şazeli – Şazeliyye,

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 49. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bu tarikatların herbirinin üsülü ayrıdır galiba herbirisine nasıl hülasa ve büyük daire oluyor. Örneklendirebilirmisiniz.bunlarda bir tecdidmi yaptı. Bu tarikatler şu an risale-i nurun hülasalığı üzerinden mi devam ediyorlar. Risale-i nurun dairesi içindelermi. Örneğin kadirilik ile nakşiliğe aynımı hülasa oluyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hülasa Risale-i Nurdur. Onların özleri Risale-i Nurda cem edilirken harici ve kabuk kısmı terk ediliyor. Hali hazırda bu tarikatlar cemaat şeklinde hareket ediyorlar eski tarikat disiplinleri tatbik edilmiyor. Bir çoğu da Risale-i Nuru bilmiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...