"Fakat yedi renk sür'atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lâfz-ı şeriat yalnız göründü." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"DOKUZUNCU CİNAYET: Mart'ın otuz birinci gününde dehşetli hareketi, iki-üç dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metalibi işittim. Fakat yedi renk sür'atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı anarşilikten kurtaran ve efrad elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lâfz-ı şeriat yalnız göründü. Anladım iş fena, itaat muhtel, nasihat tesirsizdir. Yoksa, her vakit gibi yine o ateşin söndürülmesine teşebbüs edecektim. Fakat avâm çok; bizim hemşehriler gafil ve safdil; ben de bir şöhret-i kâzibe ile görünüyorum. Üç dakikadan sonra çekildim. Bakırköyüne gittim. Tâ beni tanıyanlar karışmasınlar. Rastgelenlere de karışmamak tavsiye ettim. Eğer zerre miktar dahlim olsaydı, zaten elbisem beni ilân ediyor, istemediğim bir şöhret de beni herkese gösteriyordu. Bu işte pek büyük görünecektim. Belki, Ayastafanos'a kadar tek başıma olsun, Hareket Ordusuna karşı mukabele ederek ispat-ı vücut edecektim. Merdane ölecektim. O vakit dahlim bedîhî olurdu, tahkike lüzum kalmazdı."(1)

31 Mart hadisesi, İkinci Meşrutiyete karşı askerlerin başlatmış olduğu bir isyan hareketidir. Askeri bir isyan olarak ortaya çıkmasına rağmen, isyana dahil olan softaların propagandaları sonucu sonradan dinî bir hâl almıştır. Bu isyan daha sonra Hareket Ordusu tarafından bastırılmış neticesinde İkinci Abdülhamit Han tahtan indirilmiş, yerine Beşinci Mehmet Reşat getirilmiştir.

Üstadımız bu hadiseye karışanların çok farklı talep ve istekleri olan muhtelif sosyal katmanlar olduğunu ifade ediyor. Lakin hepsini potansiyel anarşi ve bozgunculuktan kurtaran değerin şeriat olduğunu ifade ediyor. Yani değişik talepler yedi renkle ifade edilirken, ortak noktaları İslam şeriatı ve onun vermiş olduğu ahlaki değer sayesinde fitnenin büyümemesidir.

Üstadımız fitnenin daha da büyümemesi için isyan yerini terk ediyor, ola ki beni tanıyan ve bana değer verenler de orayı terk eder ve isyan bir nebze küçülür. Şayet olaya direkt müdahil olsa idi, hadise daha da alevlenebilir büyük bir anarşi ortaya çıkabilirdi. Çünkü o dönemde hamal ve avam ekseri şarklı idi ve onların eğitim seviyesi yeterli olmadığı için suistimale açık idi. Üstadımız bu sosyal realiteyi bildiği için hadiseye fiziki olarak karışmıyor ve oradan uzaklaşıyor. Hakimlere "Eğer zerre kadar müdahelem olsaydı, zaten elbisem ve şöhretim beni ele verecekti. Dolayısıyla herkesçe görünen bir rolüm olacaktı. Hatta Yeşilköy'e (Ayastafanos) kadar Hareket ordusuna mertçe karşı yürüyecektim. O vakit tahkike ve delile ihtiyacınız olmazdı." diyerek, bu olayda dahli olmadığının güzel delilini ortaya koyar.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Dokuzuncu Cinayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...