FAKR

Fakr, insanın Allah’a muhtaç olmasıdır. “Ey insanlar. Sizler Allah’a karşı fakirlersiniz” ayeti insanın bu yönüne dikkat çeker. (Fatır, 15) Dünyanın en zengin insanı da Allah’a muhtaçtır. İnsan, akla, hafızaya muhtaç olduğu gibi göze, kulağa da muhtaçtır. Ayrıca gözün çalışması için ışığa, kulağın görev yapması için havaya, sese muhtaçtır. Bedenine ve ruhuna ait bütün bu ihtiyaçlarını ancak Allah ihsan etmektedir. Kâmil insanlar bu fakr ile fahretmişler, övünmüşlerdir. Zira insan Allah’a muhtaç olduğunu hissettiğinde O’na yönelir, O’na sığınır, O’ndan medet bekler.

“Sadakalar ancak fakirler içindir.” ayeti, Cenab-ı Hakk’ın ihsanına mazhar kişilerin ancak O’na karşı fakrını bilenler olduğuna da işaret eder. (Tevbe, 60) Zengin olanlar fakirlere yardım ettikleri gibi, mutlak Gani olan Allah da huzurunda fakrını hissedenlere sayısız ikramlarda bulunur.
Yükleniyor...