"Fakrı mutlak" ve "külli ubudiyet" kavramlarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fakr-ı Mutlak: Allah insanı fıtrat ve mahiyet olarak sınırsız ihtiyaçlar içinde yaratmıştır. Bu yüzden insan kainatta her şeye muhtaç bir durumdadır. Ama bu ihtiyaçlardan en basitini bile tedarik etmekten acizdir. İnsanın sermaye ve iktidarı en adi bir ihtiyacı bile karşılayamıyor. İnsan bu noktada mutlak bir acizlik ve fakirlik içindedir.

İnsanın böyle bir mahiyette yaratılmasının sebebi, bu ihtiyaç hissi ile muhtaç olmayan sonsuz zenginlik sahibi olan Allah’ı tanımak içindir. Yani insan her şeyde acizlik ve fakirlik saikı ile Allah’ın sonsuz kudret ve gınasına intikal ediyor. Yani insandaki sonsuz fakirlik, Allah’ın sonsuz zenginliğine açılan bir penceredir. İnsan bu pencere ile Allah’ın gına ve kudretine bakıyor.

Külli Ubudiyet: İnsan fıtrat ve mahiyet olarak çok duygu ve latifeler ile donatılmıştır. Allah’ın her bir isim ve sıfatını tartıp tanıyacak duygu ve cihazlar insanın mahiyetine yerleştirilmiştir. İnsan bu cihaz ve duyguların hepsi ile ayrı ayrı Allah’ı tanıyıp takdir ediyor.

Mesela göz bir hassedir, insan bu hasse ile Allah’ın görüntü alemindeki tecelli ve nimetlerini tartıp tanıyor. Dil bir hassedir ki, insan gıdalardaki ikram ve ihsanları bu hasse ile tartıp tanıyor.

İşte insan bu cihazların farklı tartıp tanıması ile Allah’ı farklı tanıyor ve iman ve marifeti buna göre zenginlik kazanıyor. İnsan sahip olduğu bu kapsamlı duygu ve cihazlar sayesinde Allah’ı bin bir ismi ile tanıyıp ona külli bir şükür ve ibadet edebilir.

İşte külli ibadetten kast edilen asıl mana budur. Yani insanın her bir cihaz ve duygusu ile farklı şükür ve marifette bulunmasıdır. Gözün marifeti ve ibadeti görmekle, kulağınki işitmekle, aklınki tefekkür etmek iledir ve hakeza.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...