Block title
Block content

فَالِقُ الْحُبِّ وَالنَّوٰى Bu âyetin mânası ve konu ile münasebeti hususunda bizi bilgilendirebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet-i kerîmenin bu kısmının mânası,  “taneleri ve çekirdekleri çatlatan (yarıp filizlendiren)” şeklindedir. Âyetin tamamının mânası ise aşağıdaki gibidir:

“Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?”(En’âm, 6/95)

Âyet-i kerîme, öldükten sonra dirilme hakkındadır. Taneler ve çekirdekler toprak altında parçalanmakla yok olmuyorlar, aksine yeni bir hayat için filizleniyor ve bir süre sonra yeryüzüne daha mükemmel olarak çıkıyorlar. O hâlde, insanların ölmeleri ve bedenlerinin yer altında parçalanmaları bizleri rahatsız etmemeli. Zira, çekirdeğin ölümü bir başka hayatı netice verdiğine göre,  elbette insanın ölümü  de âhirette  o ebedî âleme münasip şekilde yeniden yaratılacaktır.

Bu derste konunun âhiret boyutu ele alınmadığı için, âyet-i kerîmenin de tamamı nakledilmemiştir.

Âyetten bu ders için alınan kısımda verilen mesaj şudur:

Allah, bir çekirdeğin sünbüllenmesini bazı esaslara bağlamıştır. Bir çekirdek ağaç olmak istiyorsa, kâinattaki  evamir-i tekviniye denilen İlâhî  kanunlara uymak mecburiyetindedir. Bu kanunların  gereği olarak toprağa atılacak, orada parçalanacak, kendisine su verilecek, belli bir süre bekleyecek ve sonunda maksadına erecektir.

Aynen bunun gibi, insanın manen terakki etmesi de bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar konunun devamında açıklanmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Mebhas, İkinci Nükte | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1230 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...