Block title
Block content

"Fâni, beş-on senelik cemali bâkileştirmek için, meşru bir tarzda istimal ile, o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp, me'yusane ağlayacak." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki, gençlik nimeti hayırda kullanılır ise, insana ebedi bir cenneti ve o cennet içinde ebedi bir gençliği kazandırıyor. Aynı şekilde bize emaneten verilmiş güzelliği Allah’ın razı olduğu dairede kullanırsak o güzellik bize ahirette, Cennet’te ebedi bir güzellik olarak geri dönecektir. Yoksa bu beş on senelik güzelliği haramlarda bir meta olarak sarf edersek, hem ebedi güzellikten merhum oluruz, hem de şiddetli bir azaba maruz kalırız.

Özet olarak, kadınlar fiziki güzelliklerini meşru ve helal dairede tesettüre riayet ederek bu nimete şükrederlerse, ahiret hayatında bunun daha güzelini ve ebedisini kazanırlar. Yoksa bu fiziki güzelliklerini insanları baştan çıkarmakta veya fuhşa teşvik etmekte sarf edip büyük fitnelere sebebiyet verirlerse, bunun cezası hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında şiddetli bir azap şeklinde kendini gösterecektir.

Bu konu On Birinci Şua'nın Üçüncü Meselesi'nde detayları ile izah edilmiştir, bakılabilir. Orada geçen bir pasajı buraya alıyoruz:

"Bir zaman, Eskişehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o elli altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi, kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kat’î müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim: 'Şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz.' ”(1)

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Gençlik Rehberi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3314 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...