"Fâtiha-i Şerifenin tekerrür-ü nuzûlü için, iki olsa yine tam tamına tevafuk ediyor." Yani Fatiha iki defa mı Allah tarafından indirilmiştir? Eğer öyle ise, neden Kur'an'da iki defa değil de bir defa geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı rivayetlerde Fatiha Suresi başta olmak üzere birkaç surenin iki kez nazil olduğu bildirilmektedir. Fatiha suresi için kullanılan "sebü'l-mesani" tesmiyesinin de iki kere nüzulü sebebiyle olduğunu dile getiren alimler de vardır. Mesâni'deki, sani, iki anlamına gelmektedir. İki defa nazil oldukları halde Kur'an'da bir kez yer aldıklarını görmekteyiz.

Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimiz (asm)'e Cebrail (as) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamber (asm)'in sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (as) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamber Efendimize (asm) yeni baştan okurdu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...